YHHZRI2K - Kvittering for ansøgning

Kvittering for ansøgning: YHHZRI2K

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidYHHZRI2K
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Helsingør, km 35,02;Humlebæk, Dagløkkevej, Brugsvand under tryk, YHHZRI2K
Ansøgning revideret:21/08/2017 09:57:59
Ansøgning modtaget:21/04/2017 09:01:58
Sagen afgjort:21.08.2017
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017 - 7127
Antal revisioner:6
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Helsingør
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:35.02
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference 1311600044-09
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Fredensborg Vand A/S Orbicon Zacho-Lind A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Henrik Pretzmann miriam eriksen Poul Lauritzen
Telefon 3529 4400 2492 7654 4355 0790
Mail hpr@fredensborgforsyning.dk mipe@orbicon.dk pl@zacho-lind.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Aarsleff Rail Person Meddeles senere.
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Sporfornyelse Klampenborg - Helsingør
 
Breddegrad 55.953850 Længdegrad 12.524242 Google Maps Google Earth
Vej Dagløkkevej By Humlebæk
 
Ønsket startdato 24.06.2017 Forventet slutdato 08.08.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 315
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 5500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 280 246
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Ifbm. Banedanmarks renovering af Dagløkke Tunnel ønskes råvandsledning genplaceret i km 35+025. Råvandsledning Ø200 lægges i beskyttelsesrør Ø280 sammen med styringskapler og optisk fiber. Der etableres overløbsbygværk på vestlig side af banedæmning.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk Antenne, fiber eller tele
Antal 1 2
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10 Plast, trykklasse 8
Udv. diameter (mm) 200 20
Indv. diameter (mm) 176 16
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C) 8
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
  7. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
  8. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
  9. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  10. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.