Kvittering for ansøgning: XZZQRNBQ

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidXZZQRNBQ
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelAarhus H - Aalborg, km 169,208;Randers, Parkboulevarden, Antenne, fiber eller tele, XZZQRNBQ
Ansøgning revideret:07/03/2018 13:14:46
Ansøgning modtaget:27/09/2017 08:11:35
Sagen afgjort:17.04.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-15690
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Aalborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:169.208
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Verdo Tele* MOE Danboring A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Rene Skjødt Jensen Kasia Rosenqvist Vilhelm Jensen
Telefon 5198 4773 2528 1832 8688 4155
Mail rej@verdo.dk kcr@moe.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.467714 Længdegrad 10.000349 Google Maps Google Earth
Vej Parkboulevarden By Randers
 
Ønsket startdato 28.09.2017 Forventet slutdato 31.12.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 350
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 5500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 16 315 290
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal udføres en styret underboring under banen i Randers. Grundet nedlægning af eksisterende bro, har 5 ledningsejere slået sig sammen til at trække hver deres ledning igennem ét samlet rør. Der er altså 4 andre ledningsejere på sagen ud over ovennævnte:
Resterende ledningsejere
Verdo El: Peter Lembcke, tlf. 4174 8916, mail: pele@verdo.dk
TDC: Preben Sønderskov, tlf. 2025 0570, mail: prsoe@tdc.dk (TDC skal have 3x 27mm telekabler med - Der var ikke plads til at skrive dem ind i ansøgningen)
Telia: Torben Rasmussen, tlf. 5337 4486, mail: torben.rasmussen@eltelnetworks.com
Dansk Kabel tv: Martin Rasmussen, tlf. 2329 2700, mail macr@danskkabeltv.dk
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele El El Antenne, fiber eller tele
Antal 2 1 1 4
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 50 40 36 40
Indv. diameter (mm) 48 38 30 38
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10 0.4
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 7. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 8. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.
 9. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
 10. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 11. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.