Kvittering for ansøgning: PRTHTOGL

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidPRTHTOGL
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
Sagstitel
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:27/05/2013 17:07:00
Sagen afgjort:20.02.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:13-03147
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Aalborg
Baneklasse:Hovedbane
Strækningsafsnit:Fårup
Banekilometer:182.625
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Randers Spildevand Grontmij A/S Danboring A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Grontmij A/S
Kontaktperson Henning Espersen Kenneth Rask Jensen Bruno Schädler
Telefon 3841 1234 2723 5290 2723 6323
Mail hees@randersspildevand.dk kennethrask.jensen@grontmij.dk bns@grontmij.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.547892 Længdegrad 9.843306 Google Maps Google Earth
Vej mellem Spurvevej og Elmevej By Randers
 
Ønsket startdato 10.06.2013 Forventet slutdato 11.06.2013
 
Metode Gennempresning, ubemandet Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2400
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør PE100 450 397
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Regnvandsledning ø450 mm af PE føres under banen ved gennempresning. Ledningen afsluttes i ø1250 mm betonbrønde på begge sider af banen. På banens sydvest side placeres brøndene min. 1 m udenfor baneskel. På banens nordøst side bliver brøndene placeret indenfor baneskel, men min. 1 m udenfor banehegn/brugsgrænsen.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Overfladevand, gravitation
Antal 1
Rør-/kabeltype PE100;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 450
Indv. diameter (mm) 397
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og borearbejdet.