Kvittering for ansøgning: PBLV8KRX

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidPBLV8KRX
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelFredericia - Padborg, km 64,968;6500 Vojens, Hovedgaden, Brugsvand under tryk, PBLV8KRX
Ansøgning revideret:21/05/2015 09:28:42
Ansøgning modtaget:04/05/2015 13:34:46
Sagen afgjort:16.06.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-03206
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Padborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:64.968
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Over Jerstal Vandværk Moe Boring Aps Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Karsten Hansen, Jerstal VVS Kasia Rosenqvist Karsten Godiksen
Telefon 2028 0635 2528 1832 4070 8653
Mail mail@overjerstalvvs.dk kcr@moe.dk karsten@kg-total.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.197138 Længdegrad 9.302969 Google Maps Google Earth
Vej Hovedgaden By 6500 Vojens
 
Ønsket startdato 25.05.2015 Forventet slutdato 08.06.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 185
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2800
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PN10 SDR17 160 141
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Underføring af ny vandledning
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE100 PN10 SDR17;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 110
Indv. diameter (mm) 97
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.