Kvittering for ansøgning: JJLSTP8N

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidJJLSTP8N
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelEsbjerg - Struer, km 132.953;Kovstrup, Koustrupvej 10, El, JJLSTP8N
Ansøgning revideret:30/04/2015 15:07:13
Ansøgning modtaget:30/04/2015 09:49:43
Sagen afgjort:13.07.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-03205
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - Struer
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:132.953
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Vestjyske Net COWI A/S Entreprenørfirmaet Langberg A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Hans Pedersen Søren Frølund Madsen Michael Sommer Poulsen
Telefon 9626 7582 5640 8345 2368 3808
Mail hpe@vestjyskenet.dk sfma@cowi.dk msp@langberg.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma MALUS Person Henrik Møller Gregersen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.062861 Længdegrad 8.330250 Google Maps Google Earth
Vej Koustrupvej 10 By Kovstrup
 
Ønsket startdato 25.05.2015 Forventet slutdato 29.05.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 250
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2800
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE100 200 176
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal for Vestjyske Net etableres en underføring af 60kV elkabler, tre styk enkelt leder kabler 630 kvadrat, under lokalbanen på banestrækningen Lem-Ringkøbing, nord for Kovstrup. Formålet med underføringen er at forsyne en ny vindmøllepark.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 3
Rør-/kabeltype Enkelt leder kabler, 630 kvadrat.;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 70
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 60
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.
  7. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.