Kvittering for ansøgning: J0XR3GO8

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidJ0XR3GO8
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelStruer - Thisted, km 59.383;Snedsted, Nordmarksvej, Brugsvand under tryk, J0XR3GO8
Ansøgning revideret:21/05/2015 13:46:46
Ansøgning modtaget:21/05/2015 13:46:46
Sagen afgjort:10.09.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-04383
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Struer - Thisted
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:59.383
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Snedsted Vandværk VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Søren Immersen Villy Poulsen
Telefon 4044 7684 9735 2299
Mail sorenimmersen@mail.dk aase@villypoulsen.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.893689 Længdegrad 8.528073 Google Maps Google Earth
Vej Nordmarksvej By Snedsted
 
Ønsket startdato 01.06.2015 Forventet slutdato 05.06.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 200
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2400
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE SDR17 160 141
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Styret underboring, reamers diameter Ø200 mm, lægningsdybde min. 2,4 m under SO.
Beskyttelsesrøret udføres med et fald på min 3 o/oo mod udløbsbrønd. Brønd placeres på østsiden af banen, med overløb til rendestensrist
Min 3 m fra fod banedæmning og min 1 m fra baneskel. På vestsiden afsluttes beskyttelsesrøret min.3 m fra
fra fod banedæmning og min 1 m fra baneskel og tætnes med vandtæt muffe
Gennemføringen af beskyttelsesrøret i brønd tætnes med gummimanchetter.
Ledningen er en ringforbindelse. Der placeres afspærringsventiler på begge sider af banen eller i
umiddelbar nærhed af denne.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE;Trykklasse: 10
Udv. diameter (mm) 90
Indv. diameter (mm) 79
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.