Kvittering for ansøgning: ILMBLOP1

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidILMBLOP1
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelAarhus H - Grenå, km 4.271;8240 Risskov, Stationsgade 2, Antenne, fiber eller tele, ILMBLOP1
Ansøgning revideret:13/08/2014 14:31:53
Ansøgning modtaget:13/08/2014 14:31:53
Sagen afgjort:30.01.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-04332
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Grenå
Baneklasse:Lokalbane I
Strækningsafsnit:Østbanetorvet - Torsøvej
Banekilometer:4.271
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma TDC A/S Grontmij A/S Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Vibeke Schöne Hansen Bruno Schädler Ib Kamp Stougaard
Telefon 6669 3315 2723 6323 2368 7690
Mail vsh@tdc.dk bns@grontmij.dk iks@skent.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.180834 Længdegrad 10.234792 Google Maps Google Earth
Vej Stationsgade 2 By 8240 Risskov
 
Ønsket startdato 14.08.2014 Forventet slutdato 15.08.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 50
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør PE100 SDR17 40 34
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Styret underboring af ø40 mm føringsrør for trækning af telekabler. Lægningsdybde 1,6 m. Afsender- og modtagegrube placeres min. 4,5 m fra nærmeste skinne. Søren Knudsen A/S udfører underboringen samt gravearbejdet fra underboringen og frem til
hegn ind til nr. 2 for Frits Halvorsen. Eksisterende kabel ligger på jorden og skal nedgraves. Nyt kabel splidses i det gamle kabel lige
før jernbanesporet.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype 4 bal kabel;Trykklasse: 0
Udv. diameter (mm) 5
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det skal dokumenteres, at føringsrøret styrkemæssigt kan fungere som beskyttelsesrør, jf. kravene til beskyttelsesrør i BN1-13-2. Alternativt skal der injiceres fast materiale mellem føringsrør og ledning.