Faktaark for journalnummer: 14-04332
Udskrevet: 03-02-2023, ansøgning senest revideret: 13-08-2014

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer TDC A/S
Entreprenør Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver Grontmij A/S
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning
Strækningsafsnit Østbanetorvet - Torsøvej
Forkortelse Vsa Øs-Tov
TIB 36 36
BTR 362004 362004
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet
Kørestrøm Ikke kørestrøm Ikke kørestrøm
Togkontrol ATC togstop
Trafikale forhold
Maxhastighed
Strækningshastighed (km/t) 100
Baneklasse Lokalbane I Lokalbane I
TEN Strækning Ikke TEN-strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 6,4
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Trinbræt Fri Bane
Station (midte/ fra / til) - -
Nedlagt  Nej Nej
Lukket  Nej Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid ILMBLOP1 ILMBLOP1
Bane Aarhus H - Grenå Aarhus H - Grenå
TIB 36 36
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Østbanetorvet - Torsøvej
Forkortelse Ar-Gr Ar-Gr
km 4,271 4,271
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 36
TIB 36
Lokalitet Østbanetorvet-Hornslet
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 54
Antal godstog 0
Antal materieltog 3
Totalt antal 58
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 4000
Vægt godstog (t/d) 0
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 5000
Antal dage for 75 kt 15,9
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid ILMBLOP1
Metode Styrbar boring
Føringsrør
Type PE100 SDR17
Trykklasse PN10
Udv. Diam. (mm) 40
Indv. Diam. (mm) 34
Boringen
Reamer (mm) 50
Lysvidde 40
Overcut (mm) 5
Dybde (mm) 2000
Retning Krydsende ledning
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid ILMBLOP1
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Kabeltype 4 bal kabel
Trykklasse 0
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 5
Indv. diam. (mm)
 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer/ -navn
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=ILMBLOP1