Kvittering for ansøgning: IBIJ56S9

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidIBIJ56S9
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelLangå - Struer, km 39,723;Viborg, Heibergs Alle, gas, IBIJ56S9
Ansøgning revideret:01/03/2016 12:31:36
Ansøgning modtaget:26/11/2015 13:48:20
Sagen afgjort:01.03.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-08867
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Langå - Struer
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:39.723
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma HMN Naturgas I/S Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Bjarne H. Jensen Vilhelm Jensen
Telefon 6225 9819 8688 4155
Mail bhj@naturgas.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.444237 Længdegrad 9.403486 Google Maps Google Earth
Vej Heibergs Allé By Viborg
 
Ønsket startdato 01.03.2016 Forventet slutdato 01.04.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 6000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 16 160 131
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Flytning af eksisterende banekrydsning, i forbindelse med flytning af af det eksisterende jernbanespor 15 m.
Gasledningen skal flyttes på grund af etablering af spunsvæg i forbindelse med dette arbejde.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Gas
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10
Udv. diameter (mm) 90
Indv. diameter (mm) 79
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  6. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør, udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.