Faktaark for journalnummer: 15-08867
Udskrevet: 16-07-2020, ansøgning senest revideret: 01-03-2016

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer HMN Naturgas I/S
Entreprenør Danboring A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver -
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning
Strækningsafsnit Viborg
Forkortelse Vg
TIB 32
BTR 322041
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet 2
Kørestrøm Ikke kørestrøm
Togkontrol Ingen togkontrol
Trafikale forhold
Maxhastighed 60
Strækningshastighed (km/t) 120
Baneklasse Regionalbane
TEN Strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Station
Station (midte/ fra / til) 40,199/ 39,48/ 41,125
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid IBIJ56S9
Bane Langå - Struer
TIB 32
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Viborg
Forkortelse Lg-Str
km 39,723
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 32
TIB 32
Lokalitet Langå-Viborg
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 55
Antal godstog 0
Antal materieltog 1
Totalt antal 55
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 5000
Vægt godstog (t/d) 0
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 5000
Antal dage for 75 kt 16,2
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid IBIJ56S9
Metode Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  Plast, trykklasse 16
Udv. Diam. (mm)  160
Indv. Diam. (mm)  131
Boringen
Reamer (mm) 180
Lysvidde 160
Overcut (mm) 10
Dybde (mm) 6000
Retning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 0,9
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid IBIJ56S9
Ledningstype Gas
Antal 1
Rør-/ Kabeltype Plast, trykklasse 10
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 90
Indv. diam. (mm) 79
Karakteristiske størrelser
Tryk (Bar) 4
 

 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer1, 2

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=IBIJ56S9