Kvittering for ansøgning: GF6D27KI

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidGF6D27KI
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelAarhus H - Grenå, km 11.133;Lystrup, Ellebækvej, Brugsvand under tryk, GF6D27KI
Ansøgning revideret:10/04/2014 13:18:04
Ansøgning modtaget:10/04/2014 13:18:04
Sagen afgjort:13.12.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-02057
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Grenå
Baneklasse:Lokalbane I
Strækningsafsnit:Torsøvej - Lystrup
Banekilometer:11.133
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Aarhus Vand A/S Munck Forsyningsledninger A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Peter Bornhardt Svend Blickfeld
Telefon 2678 7814 7013 2020
Mail pbe@aarhusvand.dk svb@munckforsyning.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.229001 Længdegrad 10.226516 Google Maps Google Earth
Vej Ellebækvej By Lystrup
 
Ønsket startdato 05.05.2014 Forventet slutdato 09.05.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 520
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 4800
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE100 400 353
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Ny underføring af vandledning (Elsted ledningen, som forsyner det nordlige Aarhus med vand) under Jernbanen ifm. udvidelse af banen for letbanen.
Ledningen lægges i haven til Ellebækvej 28, Lystrup og krydser jernbanen vinkelret.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype PE100;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 315
Indv. diameter (mm) 278
Tryk (Bar) 1.5
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Udvendig diameter er større end 200 mm. Kravene i BN1-13-2 til jorddækning, rørdiameter og forholdet mellem de to størrelser er opfyldt; Kravet i BN1-13-2 om dimensionering af anlægget for ydre last kan frafaldes, forudsat at ledningsanlægget er plast i trykklasse 10. Hvis dette ikke er tilfældet, skal tillæg til ansøgningsblanket udfyldes af en godkendt rådgiver.
  7. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og efter borearbejdet.
  8. Overcuttet må ikke overstige 25 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.