Faktaark for journalnummer: 14-02057
Udskrevet: 23-02-2024, ansøgning senest revideret: 10-04-2014

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer Aarhus Vand A/S
Entreprenør Munck Forsyningsledninger A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver -
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning
Strækningsafsnit Torsøvej - Lystrup
Forkortelse Tov-Lp
TIB 36
BTR 362010
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet 1
Kørestrøm Ikke kørestrøm
Togkontrol ATC togstop
Trafikale forhold
Maxhastighed
Strækningshastighed (km/t) 100
Baneklasse Lokalbane I
TEN Strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 6,4
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Fri Bane
Station (midte/ fra / til) -
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid GF6D27KI
Bane Aarhus H - Grenå
TIB 36
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Torsøvej - Lystrup
Forkortelse Ar-Gr
km 11,133
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 36
TIB 36
Lokalitet Østbanetorvet-Hornslet
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 54
Antal godstog 0
Antal materieltog 3
Totalt antal 58
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 4000
Vægt godstog (t/d) 0
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 5000
Antal dage for 75 kt 15,9
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid GF6D27KI
Metode Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  PE100
Trykklasse  PN10
Udv. Diam. (mm)  400
Indv. Diam. (mm)  353
Boringen
Reamer (mm) 520
Lysvidde 400
Overcut (mm) 60
Dybde (mm) 4800
Retning Krydsende ledning
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid GF6D27KI
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Kabeltype PE100
Trykklasse PN10
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 315
Indv. diam. (mm) 278
Karakteristiske størrelser
Tryk (Bar) 1,5
 

 

Spor berørt af ledningsanlægget

SpornummerE

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=GF6D27KI