Kvittering for ansøgning: GDO3H95H

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidGDO3H95H
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelRoskilde - Næstved, km 34,421;Roskilde, Poppelgårdsvej , El, GDO3H95H
Ansøgning revideret:29/07/2015 15:51:38
Ansøgning modtaget:29/07/2015 15:51:38
Sagen afgjort:10.08.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-06083
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Næstved
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:34.421
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference 10KV linie KAM-31309
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma SEAS-NVE Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Niels-Ole Larsen Vilhelm Jensen
Telefon 5921 4698 8688 4155
Mail nol@seas-nve.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.615512 Længdegrad 12.073873 Google Maps Google Earth
Vej Poppelgårdsvej By Roskilde
 
Ønsket startdato 05.08.2015 Forventet slutdato 05.08.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 155
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2100
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør SDR 17 PE 100 140 123
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet På baggrund af kabelfejl ved en krydsning ca.220 meter mod nord fra ansøgte position har det ikke været muligt at trække det fejlramte kabel ud og vi er derfor tvunget til at lave en ny underføring.10 KV linjen forsyner ind i Roskilde by og et af otte kabler fra Kamstrup. Sker der yderligere fejl vil forsyningen derved blive meget presset. Vi håber derfor vi kan få tilladelsen i nær fremtid. Med venlig hilsen Niels- Ole Larsen
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype 12KV PEX-S-AL 3*240+35 kabel;Trykklasse: PN 10
Udv. diameter (mm) 63
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det skal dokumenteres, at føringsrøret styrkemæssigt kan fungere som beskyttelsesrør, jf. kravene til beskyttelsesrør i BN1-13-2. Alternativt skal der injiceres fast materiale mellem føringsrør og ledning.