Faktaark for journalnummer: 15-06083
Udskrevet: 04-02-2023, ansøgning senest revideret: 29-07-2015

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer SEAS-NVE
Entreprenør Danboring A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver -
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning
Strækningsafsnit Roskilde - Gadstrup
Forkortelse Ro-Gt
TIB 4,1004
BTR 42034
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet
Kørestrøm Ikke kørestrøm
Togkontrol Ingen togkontrol
Trafikale forhold
Maxhastighed
Strækningshastighed (km/t) 120
Baneklasse Lokalbane I
TEN Strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Fri Bane
Station (midte/ fra / til) -
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid GDO3H95H
Bane Roskilde - Næstved
TIB 4
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Roskilde - Gadstrup
Forkortelse Ro-Næ
km 34,421
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 40
TIB 4
Lokalitet Roskilde-Køge
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 53
Antal godstog 1
Antal materieltog 1
Totalt antal 54
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 5000
Vægt godstog (t/d) 1000
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 6000
Antal dage for 75 kt 12,5
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid GDO3H95H
Metode Styrbar boring
Føringsrør
Type SDR 17 PE 100
Trykklasse PN10
Udv. Diam. (mm) 140
Indv. Diam. (mm) 123
Boringen
Reamer (mm) 155
Lysvidde 140
Overcut (mm) 7,5
Dybde (mm) 2100
Retning Krydsende ledning
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid GDO3H95H
Ledningstype El
Antal 1
Kabeltype 12KV PEX-S-AL 3*240+35 kabel
Trykklasse PN 10
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 63
Indv. diam. (mm)
Karakteristiske størrelser
Spænding kV 10
 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer/ -navn
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=GDO3H95H