Kvittering for ansøgning: EQTK45AI

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidEQTK45AI
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelHolstebro - Vejle, km 103,778;Jelling, Hørupvej 24, Antenne, fiber eller tele, EQTK45AI
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:13/03/2018 16:19:40
Sagen afgjort:24.04.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-4857
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Holstebro - Vejle
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:103.778
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma GlobalConnect A/S MOE A/S   Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Brian Pakula Patrick Bækhøj
Telefon 2243 6661 2528 1862
Mail brian.pakula@globalconnect.dk patb@moe.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma PJ Tec Person Preben Jensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.766406 Længdegrad 9.466527 Google Maps Google Earth
Vej Hørupvej 24 By Jelling
 
Ønsket startdato 01.05.2018 Forventet slutdato 02.05.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 160 145
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet GlobalConnect A/S ønsker at trække 2 stk nye ø58 multirør til nye fiberforbindelser under banen ved Hørupvej 24 i Jelling.

Venligst tilføj rene@reron.dk til maillisten, da de er hovedentreprenør for GlobalConnect.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 58 58
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  6. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.