Faktaark for journalnummer: 2018-4857
Udskrevet: 23-02-2024, ansøgning senest revideret: 13-03-2018

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer GlobalConnect A/S
Entreprenør Entreprenør vælges ved udbud/licitation
Entreprenør godkendt
Rådgiver MOE A/S
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning Herning - Vejle
Strækningsafsnit Jelling - Grejsdal
Forkortelse Jl-Ges
TIB 33
BTR 334102
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet 1
Kørestrøm Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC
Togkontrol ATC togstop
Trafikale forhold
Maxhastighed 100
Strækningshastighed (km/t) 120
Baneklasse Regionalbane
TEN Strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Fri Bane
Station (midte/ fra / til) -
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid EQTK45AI
Bane Holstebro - Vejle
TIB 33
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Herning - Vejle
Forkortelse Ho-Vj
km 103,778
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 39
TIB 33
Lokalitet Herning-Vejle
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 38
Antal godstog 1
Antal materieltog 1
Totalt antal 40
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 7000
Vægt godstog (t/d) 2000
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 9000
Antal dage for 75 kt 8,7
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid EQTK45AI EQTK45AI
Metode Styrbar boring Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  Plast, trykklasse 10 Plast, trykklasse 10
Udv. Diam. (mm)  160 160
Indv. Diam. (mm)  145 145
Boringen
Reamer (mm) 180 180
Lysvidde 160 160
Overcut (mm) 10 10
Dybde (mm) 3000 3000
Retning Krydsende ledning Krydsende ledning
Beregnet (teoretisk) sætning*
Sætning (mm) 1,6 1,6
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1.
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid EQTK45AI EQTK45AI
Ledningstype Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/ Kabeltype
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 58 58
Indv. diam. (mm)
 

 

Spor berørt af ledningsanlægget

SpornummerE

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=EQTK45AI