Kvittering for ansøgning: DP8KOT1Y

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidDP8KOT1Y
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelHaslev, Ringstedvej, Antenne, fiber eller tele, DP8KOT1Y
Ansøgning revideret:18/01/2019 14:26:40
Ansøgning modtaget:04/01/2019 13:06:58
Sagen afgjort:18.06.2019
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-452
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Næstved
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:74.571
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark,IT MOE A/S Entreprenørfirmaet Langberg A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Ole Saunte Patrick Bækhøj Karsten Nielsen
Telefon 8234 6949 2528 1862 2368 3802
Mail osae@bane.dk patb@moe.dk khn@langberg.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.328433 Længdegrad 11.958237 Google Maps Google Earth
Vej Ringstedvej By Haslev
 
Ønsket startdato 18.02.2019 Forventet slutdato 18.02.2019
 
Metode Styrbar boring Retning Langsgående ledning
Reamerdiameter (mm) 200
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 5500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 160 142
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Banedanmark IT ønsker at trækket et ø160 med en ø200 reamer langs banen og under Ringstedvej i Haslev til fiberkabler.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1 1 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 20 20 20 20
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Overcuttet må ikke overstige 25 mm ved den angivne ledningsdimension. Der skal ske injektion af fast materiale jf. BN1-13-2. Der skal indsendes metodebeskrivelse for injektionen samt beskrivelse af hvilke materialer, der vil blive anvendt.
  7. Der er søgt om at etablere en langsgående ledning på banens areal. Dette er umiddelbart i modstrid med BN1-13-2, og det kan forventes at der stilles krav om en formel ansøgning om dispensation fra BN1-13-2. Banedanmark vil foretage en konkret vurdering af om der i givet fald skal stilles krav om geoteknisk risikovurdering, signifikansvurdering, overvågning med sporsagkyndig etc.
  8. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  9. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.
  10. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.