Kvittering for ansøgning: AXSA85BH

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidAXSA85BH
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Astrid Appel, tlf: 24823199, mail: auap@bane.dk
SagstitelKolding, Kolding Station, Antenne, fiber eller tele, AXSA85BH
Ansøgning revideret:25/11/2021 10:37:01
Ansøgning modtaget:29/09/2021 12:28:21
Sagen afgjort:08.03.2022
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2021-17186
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Padborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:19.489
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Norlys COWI Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Per Rudebeck René Skak Hansen Brian Bylov
Telefon 4015 6249 2086 6379 2368 7694
Mail perrud@norlys.dk rnha@cowi.com brb@skent.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma PJ-TEC Person Preben Jensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.493070 Længdegrad 9.486354 Google Maps Google Earth
Vej Kolding Station By Kolding
 
Ønsket startdato 01.12.2021 Forventet slutdato 05.12.2021
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 275
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 250 221
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Ø250 mm beskyttelses rør til fiber. Rør benyttes både af Norlys og GlobalConnect. Der søges ledningsx for begge ledningsejere i to seperate ansøgninger. I alt 3 ledninger, Norlys (1), GlobalConnect (2)
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype Andet
Udv. diameter (mm) 63
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
  7. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
  8. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
  9. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.