Kvittering for ansøgning: 91FCZU42

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid91FCZU42
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
SagstitelEsbjerg - Struer, km 111,248;Tarm, Stationsvej, El, 91FCZU42
Ansøgning revideret:23/08/2018 10:54:49
Ansøgning modtaget:22/05/2018 10:15:26
Sagen afgjort:08.10.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-7908
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - Struer
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:111.248
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference N118800
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Tarm Elværk Sweco VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Peter Poulsen Karin Josephsen Gamst Thomas Hessellund
Telefon 2141 4524 2723 6096 2066 4770
Mail pcp@tev.dk karinjosephsen.gamst@sweco.dk th@villypoulsen.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.911317 Længdegrad 8.519433 Google Maps Google Earth
Vej Stationsvej By Tarm
 
Ønsket startdato 06.08.2018 Forventet slutdato 24.08.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 160
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3640
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 96
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Ø110mm føringsrør til 1 stk 10kV El-kabel og 1 stk 8 mm kobbertråd.
(ved revisionen kan der ikke udfyldes i "Føringsrør for beskyttelsesrør" ovenfor - men der er tale om et føringsrør og ikke et beskyttelsesrør)
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El Andet
Antal 1 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10 Andet
Udv. diameter (mm) 45 8
Indv. diameter (mm) 0
Tryk (Bar) 0
Temperatur (°C) 0
Spænding (kV) 10 0
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
  8. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.
  9. Der er ved et eller flere rør eller ledninger valgt "Andet" som type. Der skal indsendes oplysninger om hvad det dækker over.