Kvittering for ansøgning: 8464OQH0

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid8464OQH0
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelRoskilde - Næstved, km 85,422;Holme Olstrup, Bag BAnen 2, Brugsvand under tryk, 8464OQH0
Ansøgning revideret:20/05/2015 13:44:13
Ansøgning modtaget:20/03/2015 10:16:53
Sagen afgjort:11.08.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-01887
Antal revisioner:8
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Næstved
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:85.422
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Holme-Olstrup Vandværk ING Group Jacob Post styret underboring A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Rådgiver
Kontaktperson Leif Andreasen Rene Christensen Nikolaj Nelausen Nicolai Jannich Jensen
Telefon 4079 3001 2097 2066 2670 9885 4176 0207
Mail ho-vand@mail.dk r-ch@mail.dk jacobpost@jacobpost.dk njje@cowi.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Elektrificeringsprogrammet/ bugb@bane.dk
 
Breddegrad 55.260317 Længdegrad 11.846599 Google Maps Google Earth
Vej Bag Banen 2 By Holme Olstrup
 
Ønsket startdato 01.06.2015 Forventet slutdato 14.06.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 200
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør SDR11 160 130
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med broarbejder, skal eksisterende ledning flyttes i nordøstlig retning imod stationen.
Afvigelser fra BN1-13-2 BN2-krav: Afsnit 12.1.2, side 25 i BN1-13-2, "Press- og modtagergrube for eksterne ledninger skal etableres uden for skel, dog maksimalt 25 m fra skel. ()".
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype SDR11;Trykklasse: PN16
Udv. diameter (mm) 110
Indv. diameter (mm) 90
Tryk (Bar) 6
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Da der søges om at anlægge en trykledning, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Det kan forventes, at der vil blive stillet krav om tilknytning af en forretningsmæssig projektleder til håndtering af processen med dispensationsansøgning.
  7. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.