Faktaark for journalnummer: 15-01887
Udskrevet: 23-02-2024, ansøgning senest revideret: 20-05-2015

 

Firmaoplysninger

Ledningsejer Holme-Olstrup Vandværk
Entreprenør Jacob Post styret underboring A/S,
Entreprenør godkendt Ja
Rådgiver ING Group
 

 

Oplysninger om banen/ -erne

Banens betegnelse/nummerering
Delstrækning
Strækningsafsnit Holme-Olstrup
Forkortelse Ol
TIB 4
BTR 42085
Banens udstyring
Antal spor*, jf Strækningregister 1
Antal spor tilknyttet
Kørestrøm Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC
Togkontrol Ingen togkontrol
Trafikale forhold
Maxhastighed
Strækningshastighed (km/t) 120
Baneklasse Lokalbane I
TEN Strækning Ikke TEN-strækning
Maksimal last
Metervægt* (t/m) 7,2
Akseltryk* (t) 22,5
Stationsoplysninger
Station/ fri bane Station
Station (midte/ fra / til) 85,262/ 84,293/ 86,021
Nedlagt  Nej
Lukket  Nej
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt.
 

 

Oplysninger om kilometrering

Sagsid 8464OQH0
Bane Roskilde - Næstved
TIB 4
Delstrækning/
Strækningsafsnit
Holme-Olstrup
Forkortelse Ro-Næ
km 85,422
 

 

Trafikale oplysninger

Banenummer 40
TIB 4
Lokalitet Køge-Næstved
År 2014
Strækningsspor
Antal Strækningsspor 1
Antal tog pr. dag
Antal passagertog 56
Antal godstog 0
Antal materieltog 0
Totalt antal 56
Togvægt pr. dag
Vægt persontog (t/d) 5000
Vægt godstog (t/d) 0
Vægt materieltog (t/d) 0
Total sum (t/d) 5000
Antal dage for 75 kt 13,8
 

 

Oplysninger om anlægsforhold

Sagsid 8464OQH0
Metode Styrbar boring
Beskyttelsesrør
Type  SDR11
Trykklasse  PN16
Udv. Diam. (mm)  160
Indv. Diam. (mm)  130
Boringen
Reamer (mm) 200
Lysvidde 160
Overcut (mm) 20
Dybde (mm) 3500
Retning Krydsende ledning
 

 

Ledningsoplysninger

Beskrivelse
Sagsid 8464OQH0
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Kabeltype SDR11
Trykklasse PN16
Dimensioner
Udv. Diam. (mm) 110
Indv. diam. (mm) 90
Karakteristiske størrelser
Tryk (Bar) 6
 

Spor berørt af ledningsanlægget

Spornummer/ -navn
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler.

 
Kilder:
/1/Strækningsregister: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-data
/2 a/TIB S: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/2 b/TIB G: https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Sikkerhed/Trafikale-regler/SR/TIB_S
/3/AML: https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Vigtige-regelvaerker/AML
/4/Ansøgning: http://ledningsx.dk/kvitter_ny.asp?sagsid=8464OQH0