Kvittering for ansøgning: 7XIZHDKT

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
Sagsid7XIZHDKT
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelFredericia - Aarhus H, km 94,365;Hørning, Stationsvej , El, 7XIZHDKT
Ansøgning revideret:24/06/2016 10:00:50
Ansøgning modtaget:12/04/2016 12:07:58
Sagen afgjort:18.07.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-8511
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Aarhus H
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:94.365
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Hørning station
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark Spangenberg & Madsen, Rådgivende ingeniørfirma A/S Danboring A/S Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Poul Jakob Boisen Jesper Willum Roed Vilhelm Jensen
Telefon 2550 5486 2969 9928 8688 4155
Mail PJBO@bane.dk jwr@sogm.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Amel Hadzisakovic
 
Breddegrad 56.082922 Længdegrad 10.039516 Google Maps Google Earth
Vej Stationsvej By Hørning
 
Ønsket startdato 10.08.2016 Forventet slutdato 17.08.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 125
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 96
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med udskiftning af eksisterende sporskiftevarme hvor eksisterende system 80 opgraderes til system 2000 er der behov for en føringsvej til kabler på tværs af sporene med en brønd/ føringsvej mellem sporene.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El El
Antal 2 2
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 30 11
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 0.4 0.4
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
  6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  7. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.