Kvittering for ansøgning: 0FBGFGOC

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
Sagsid0FBGFGOC
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelFredericia - Aarhus H, km 92.819;8362 Hørning, Skanderborgvej 25, Antenne, fiber eller tele, 0FBGFGOC
Ansøgning revideret:21/10/2014 16:43:18
Ansøgning modtaget:21/10/2014 16:43:18
Sagen afgjort:11.12.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-06744
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Fredericia - Aarhus H
Baneklasse:Hovedbane
Strækningsafsnit:Hørning
Banekilometer:92.819
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma GlobalConnect A/S Engholm Skive A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Bjarne Malling Erik Engholm
Telefon 2550 7224 4045 0640
Mail bjarne.malling@globalconnect.dk ee@engholmskive.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.075374 Længdegrad 10.018786 Google Maps Google Earth
Vej Skanderborgvej 25 By 8362 Hørning
 
Ønsket startdato 15.12.2014 Forventet slutdato 15.01.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 140
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2250
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE 100 125 110
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal føres en Ø125 under banen til 2 stk. Ø50 og 1 stk. Ø40 fiberrør: Nyanlæg i området.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele
Antal 2 1
Rør-/kabeltype Fiber;Trykklasse: PN10Fiber;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 50 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.