Ansøgning om ledningsanlæg på Banedanmarks arealerHjælp rev. 12-01-14
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma * *
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson *
Telefon *
Mail *
Entreprenør findes ved udbud/licitation
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere
Tilknyttet Banedanmark-projekt
Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad * Længdegrad *
Vej * By *
 
Ønsket startdato * Forventet slutdato *
 
Metode * Retning *
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) *
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet *
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype *
Antal * !!
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) *
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)