Ansøgning om anlæg af ledninger på Banedanmarks arealer

Ansøgningsskemaet er beregnet til brug ved ansøgning om enkelte boringer på Banedanmarks areal.

Skal der laves en række ens boringer indenfor en snævert afgrænsent geografisk lokalitet (boringernes indbyrdes afstand omtrentlig lig lægningsdybden) anbefales det at tage kontakt til Banedanmarsk sagsbehandler (tlf. 8234 0241, telefontid 14.30-15.30).Skemaet er selvtjekkende. Det tjekkes dels, at de nødvendige oplysninger er opgivet, at de har et acceptabelt format, samt at der er indbyrdes sammenhæng mellem oplysningerne. Endelig tjekkes, om der er andre boringer tæt på det ansøgte borested - er dette tilfældet må man diskutere med Banedanmark om anlægget kan udføres det ønskede sted.

Når indtastningerne accepteres af programmet, vises typisk en række bemærkninger, der fortæller, hvad der på baggrund af ansøgningen anses for ubelyst. Banedanmark råder til, at man ikke agerer på baggrund af bemærkningerne, før man har fået dem bekræftet af Banedanmarks sagsbehandler.

Skemaet er logisk opdelt i et antal hovedafsnit:

 1. Aktører - firma-/personkredsen, der er involveret i anlægsarbejdet.
 2. Lokalisering - længde- og breddegrad, by og vejnavn
 3. Udførelsestidspunkt
 4. Oplysninger om boremetode og retning
 5. Projektbeskrivelse og beskrivelse af afvigelser fra BN1-13-2.
 6. Oplysninger om ledninger
Banedanmark har disse kommentarer til de enkelte afsnit.
 1. Der skal gives fulde kontaktoplysninger om aktørerne: Ledningsejer, rådgiver, entreprenør og ansøger. Den eneste af disse, der altid skal oplyses er ledningsejer - for entreprenøren er der mulighed for at markere, at man ønsker at vælge entreprenøren ved udbud/ licititation.

  Ved opgravningsfri boremetoder er det er krav fra Banedanmarks side, at der ansvendes en godkendt entreprenør. Kombiboksen giver mulighed for at vælge en af disse entreprenører - vælges en godkendt entreprenør udfyldes felterne med kontaktperson, mail og telefon automatisk, når skemaet uploades for tjek af indtastninger.

  Det er ikke et krav, at der anvendes rådgiver i forbindelse med arbejdet; det anbefales dog at tilknytte et rådgivende ingeniørfirma, dette også set i lyset af, der normalt skal laves en signifikansvurdering af projekterne.

  Det er muligt at opgive flere telefonnumre og mail-adresser i felterne, de skal blot adskilles af en /.

 2. Banedanmark skal have oplysninger om borestedet, hvilket beskrives ved de angivne felter. Bredde- og længdegrad skal opgives som decimalgrader med 6 decimaler, altså fx. 55.500158 og 12.156676. Tallene kan aflæses på Google Earth og (i et vist omfang) på Google Maps. Google Earth skal indstilles til at arbejde i decimalgrader, før aflæsning foretages; det enkleste er at placere en markør (knappenål) på det ønskede krydsnigssted - det giver både en sikker udpegning og enkel aflæsning (klip og klistr). By- og vejnavn er i princippet en overbestemmelse af krydsningsstedet, hvilket i sig selv kan være en god ide, Vælg nærmeste by/landsby og tilsvarende nærmeste vej.

 3. Oplysninger til brug for Banedanmarks prioritering af sagsbehandlingen. I øjeblikket - januar 2014 - kæmper Banedanmark for at nedbringe sagsmængden.

 4. Tekniske oplysninger om det arbejde, der skal udføres; boremetode, evt. anvendelse af føringssrør og beskyttelsesrør. Hvis ledningen/røret skal bruges til transport af væsker/gasser under tryk, eller hvis der skal føres flere ledninger under banen i en boring. Der er aldrig krav om brug af føringsrør; i forhold til skemaet kan det være en fordel at lægge oplysningerne om føringsrør under felterne for beskyttelsesrør. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis der ikke anvendes både førings- og beskyttelsesrør.

 5. En god beskrivelse af projektet og en udførlig beskrivelse af afvigelser fra BN1-13-2 vil gavne sagshehandlingen.

 6. Der skal gives af hvilke ledninger, der skal lægges, hvilket antal, type, trykklasse etc. Derudover skal angives tryk, temperatur og spænding for ledningerne i det omfang, det er relevant.

Om brugen af skemaet

 1. Skemaet er autofokuserende - når der klikkes på knappen 'Tjek indtastninger' sættes fokus på det første felt, der er mangler/fejl ved.
 2. Fejl og mangler vises ved en farvemarkering - farvekoden vises under skemaet.
 3. Skemaet kan ikke indsendes, før fejl og mangler er fjernet. Når det sker, vises knapperne 'Send blanket' og 'Revider indtastning'.
 4. Tryk Ctrl+/Ctrl- for at øge læsbarhed/overblik

12. januar 2014, LedningsX-teamet