Signifikansvurderinger

Signifikansvurderingen er en vurdering af om et projekt (en ændring) medfører en ændring af jernbaneinfrastrukturen og af om denne ændring har indflydelse på jernbanesikkerheden (er signifikant).

Signifikansvurderingen udføres i en sikkerhedspakke, der samler systemdefinition og signifikansvurdering i en sikkerhedspakke LED, som beskriver det ledningsprojekt, der skal gennemføres og sætter projektet i relation til jernbaneinfrastrukturen.

Banedanmark kan anbefale, at man ved signifikansvurderingen tager udgangspunkt i nedenstående skabelon for sikkerhedspakke LED, som Banedanmark har udarbejdet.

Sikkerhedspakke LED

Til ledninger mindre end 200 mm, samt visse andre kriterier, kan bruges skabelonen, sikkerhedspakke LED - bagatelgrænse.

Sikkerhedspakke LED - bagatelgrænse

Ved større ledninger samt ved andre boremetoder kan Banedanmark stille krav om afholdelse af fareworkshop med efterfølgende udarbejdelse af systemdefinition og signifikansvurdering.

Til yderligere inspiration vises to konkrete eksempler på signifikansvurdering udarbejdet i 2013. Begge er godkendt i Trafikstyrelsen. Begge er ældre dokumenter udarbejdet efter ældre skabeloner; når der foreligger gode godkendte dokumenter udarbejdet efter den ny skabelon, vil de blive uploadet til ledningsx.dk.

Signifikansvurdering for spildevandsledning (gravitation) i Hovslund

Faktaark
Foreløbig systemdefinition
Signifikansvurdering

Signifikansvurdering Struer, fjernvarmeledning

Som et eksempel på signifikansvurdering af en ledning, der fører vand (fjernvarme) under tryk har Banedanmark valgt denne sag.

Faktaark
Foreløbig systemdefinition
Signifikansvurdering

Venlig hilsen


LedningsX-teamet