Signifikansvurderinger

8. november 2013

Signifikansvurderingen er en vurdering af om et projekt (en ændring) medfører en ændring af jernbaneinfrastrukturen og af om denne ændring har indflydelse på jernbanesikkerheden (er signifikant).

Signifikansvurderingen baserer sig på en systemdefinition, som beskriver det projekt, der skal gennemføres og sætter projektet i relation til jernbaneinfrastrukturen.

Banedanmark kan anbefale, at man ved udarbejdelse af signifikansvurderinger tager udgangspunkt i en af nedenstående skabeloner for signifikansvurdering, som Banedanmark har udarbejdet.

Signifikansvurdering for fiberkabler anlagt ved styret underboring

Skabelon for systemdefinition, fiberkabel, v. 9 (revideret 23.06.15)
Skabelon for signifikansvurdering, fiberkabel, v. 5 (revideret 27.05.15)

Signifikansvurdering for rør og kabler anlagt ved styret underboring

Skabelon for systemdefinition, v. 11 (revideret 23.06.15)
Skabelon for signifikansvurdering, v. 5 (revideret 27.05.15)

Generel systemdefinition for rør og kabler anlagt ved andet end styret underboring.

Skabelon for systemdefinition (revideret 02.10.14)

Til yderligere inspiration vises to konkrete eksempler på signifikansvurdering udarbejdet i 2013. Begge er godkendt i Trafikstyrelsen.

Signifikansvurdering for spildevandsledning (gravitation) i Hovslund

Faktaark
Foreløbig systemdefinition
Signifikansvurdering

Signifikansvurdering Struer, fjernvarmeledning

Som et eksempel på signifikansvurdering af en ledning, der fører vand (fjernvarme) under tryk har Banedanmark valgt denne sag.

Faktaark
Foreløbig systemdefinition
Signifikansvurdering

Venlig hilsen


LedningsX-teamet