Vejledning til referenceliste

Formålet med listen er at give mulighed for at udvælge relevante referencesager i forbindelse med signifikansvurdering af ledningssager.

Til det brug er der udvalgt sager, hvor der er givet tilladelse til ledningsanlægget og hvor anlægget er signifikansvurderet.

Der er lavet et udtræk af parametre, der vurderes at være relevante, når der skal udpeges referencesager. Herunder er en kort oversigt over felterne:

FeltnavnUddybningEnhedSorterbarFiltrerbar
EntreprenørNejNej
JnrNejNej
LinkViser detaljer for ansøgninger på det aktuelle journalnummer.-NejNej
KrydsEr det tale om en krydsende ledning?-NejNej
MetodeViser hvilken anlægsmetode der anvendes. Er der tale om flere metoder er den mest belastende valgt.*-NejNej
ReamerReamerdiameter.mmNejNej
Max dybde-mmNejNej
Min dybde-mmNejNej
LedningstypeViser hvilken ledningstype der etableres. Er der tale om flere ledningstyper er den farligste vist.**-NejNej
Tryk-BarNejNej
Temperatur-°CNejNej
SpændingNejNej
FøringsrørNejNej
BeskyttelsesrørNejNej
LedningMaksimal udvendig diameter (mm).mmNejNej
AfgjortDato for afgørelse/ godkendelse af signifikansvurdering.-NejNej
SignifikansvurderingDato for afgørelse/ godkendelse af signifikansvurdering.-NejNej
#l_typeAntal ledningstyper sagen omhandler.-NejNej
#lednAntal ledninger sagen omhandler.-NejNej
#metodeAntal anlægsmetoder sagen omhandler.-NejNej
#baneAntal baner sagen omhandler.-NejNej
StrækningNejNej
TIBDen strækning, den TIB, sagen omhandler. Krydses flere strækninger viser den 'vigtigste' baseret på TIB-nummer; lavest nummer er i denne sammenhæng vigtigst.-NejNej
KmKilometrering på den 'vigtigste' bane. Ved flere krydsninger vises et gennemsnitstal.KmNejNej
BreddeNejNej
LængdeNejNej

Det anbefales at bruge antalsfelterne til at udvælge så simple referencesager som muligt.

Hent eventuelt tabellen ind i et regneark og udnyt regnearkets muligheder for filtrering og sortering. Man kan hente en strippet version af siden ved at klikke på linket øverst på siden, eller man kan højreklikke og gemme siden derfra.

I begge tilfælde kan den html-siden åbnes i Excel eller anden browser. Den strippede version er befriet for hjælpelinks og for det meste af formatteringen.

* Ved præsentationen af sagerne er der taget udgangspunkt i en formodning om, hvilke metoder, der fører til det meste intensive indgreb i banen og den omgivelser. Rangeringen er vist herunder, hvor 'Andet' er rangeret højest, da der ikke foreligger nogen beskrivelse.

Metode
Andet
Åben udgravning
Gennempresning, manuel udgravning
Gennempresning, ubemandet
Pilotrørsboring
Mikrotunnelering
Underboring i rør
Styrbar jordfortrængning
Styrbar boring
Cracking
Relining af eks. rør
Gravning under sporb. bro
Kabeltræk i eks. rør
Ledning i eks.rør
Luftledning
Ledning på terræn

** Ved præsentationen af sagerne er der tilsvarende taget udgangspunkt i en formodning om, hvilke ledningstyper, der er de mest farlige, også her gælder, at 'Andet' rangerer højest.

Ledningstype
Andet
Olie
Gas
Fjernvarme, vand
Fjernvarme, damp
Spildevand, tryk
Overfladevand, tryk
Brugsvand under tryk
Spildevand, gravitation
Overfladevand, gravitation
El
Antenne, fiber eller tele

Opstår der tvivl om en reference, anbefales det at tage kontakt til Banedanmarks sagsbehandler. Vedkommendes mailadresse kan findes ved at følge linket til 'detaljer' og derfra følge linket til kvitteringssiden - det foreslås at bruge mail-linket her, da det giver sagsbehandleren journalnummer og sagsid.