JournalnummerLedningsejerLinkGoogleMetodeReamerDybdeRetningLedningstypeTrykSpændingTemperaturFøringsrørBeskyttelsesrørLedningStrækningTIBKmBreddeLængde
2019-19381Netselskabet N12AOHX9HEVisStyrbar boring1302000Krydsende ledningEl1011043Skanderborg - Skjern3529,69756,1645019,551069
2019-19381Netselskabet N1TYXFC4BPVisStyrbar boring1302000Krydsende ledningEl1011043Skanderborg - Skjern3529,70256,1644999,551003