JournalnummerLedningsejerLinkGoogleMetodeReamerDybdeRetningLedningstypeTrykSpændingTemperaturFøringsrørBeskyttelsesrørLedningStrækningTIBKmBreddeLængde
2019-4360Banedanmark3LN3H4ZPVisStyrbar boring1322000Krydsende ledningEl0,411096Skanderborg - Skjern358,11956,06889,807568
2019-4360BanedanmarkU8QO6TLFVisStyrbar boring1322000Krydsende ledningEl0,411096Skanderborg - Skjern358,12156,06889,80754