JournalnummerLedningsejerLinkGoogleMetodeReamerDybdeRetningLedningstypeTrykSpændingTemperaturFøringsrørBeskyttelsesrørLedningStrækningTIBKmBreddeLængde
2019-15145BanedanmarkQAHX1IYEVisStyrbar boring1322000Krydsende ledningEl0,411096Skanderborg - Skjern3536,30156,1353829,464757