Kvittering for ansøgning: YBD6I5LS

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidYBD6I5LS
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelRoskilde - Næstved, km 54.182, Køge Å, Fjernvarme, YBD6I5LS
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:19/07/2013 14:12:36
Sagen afgjort:22.08.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:13-02414
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - Næstved
Baneklasse:Lokalbane I
Strækningsafsnit:Køge
Banekilometer:54.182
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma VEKS Vestegnens Kraftvarmeselskab Rambøll Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Michael Thomsen Irene Carlsen Morten Hansen
Telefon 4366 0357 5161 6264 7582 3455
Mail mth@veks.dk IC@ramboll.dk mail@oestergaardas.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Aarsleff-Wicotec konsortium Person Irene Carlsen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.452914 Længdegrad 12.184991 Google Maps Google Earth
Vej Ingen By Køge
 
Ønsket startdato 15.08.2013 Forventet slutdato 17.09.2013
 
Metode Underboring i rør Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm)
Overcut (mm) 960
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør GPR DS SN 10000 960 870
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der udføres underføring af 2 GRP rør ved mikrotunnelering.
Lægningsdybde fra skinneoverkant til overside af beskyttelsesrør er minimum 2,5 m. Den fri afstand mellem de 2 beskyttelsesrør er 2,5 m.
Afstand fra nærmeste beskyttelsesrør til fundament for banebro over Køge Å er ca. 9 m.
I hvert af beskyttelsesrørene trækkes et præisoleret fjernvarmerør med medierør af stål i dimension 406 mm og PE-kapperør i 630 mm.
I hulrummet mellem fjernvarmerør og beskyttelsesrør indblæses sand.
Beskyttelsesrørene udføres med fald på 25 0/00 mod udløbsbrønd på vestsiden af banearealet. Udløbsbrønd placeres uden for matrikelskel på kommunalt areal. Gennemføring af beskyttelsesrør i brønd tætnes som vist på tegninger.
På østsiden ved Toldbodvej afsluttes beskyttelsesrøret ca 5 m fra baneskel og tætnes som vist på tegninger.
Der placeres afspærringsventil på fjernvarmeledninegns trykside ved Toldbodvej
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Fjernvarme, vand
Antal 1
Rør-/kabeltype PE;Trykklasse: PN 16
Udv. diameter (mm) 630
Indv. diameter (mm) 406
Tryk (Bar) 16
Temperatur (°C) 110
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Med den valgte ledningstype skal der anvendes en godkendt entreprenør. Det kan forventes, at der bliver stillet krav om dette.
  3. Overcuttet er større end tilladt efter BN1-13-2 - der skal ske efterinjicering med hærdende materiale.
  4. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om nivellement før og borearbejdet.
  5. Da udvendig diameter er større end 500 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om en geoteknisk undersøgelse. Der henvises til beskrivelse i BN1-13-2, idet det dog tilføjes, at eventulle presse- og modtagegruber skal indtegnes på det geologiske tværsnit.