Kvittering for ansøgning: Y341TNP7

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidY341TNP7
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
SagstitelGive, Skovbakken, Brugsvand under tryk, Y341TNP7
Ansøgning revideret:08/04/2019 09:01:59
Ansøgning modtaget:13/11/2018 11:49:57
Sagen afgjort:05.04.2019
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-18297
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Holstebro - Vejle
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:81.729
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference N122920
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Give Vandværk Sweco VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Niels Christian Tingsager Karin Josephsen Gamst Thomas Hessellund
Telefon 2534 3425 2723 6096 2066 4770
Mail nielschristian@givevand.dk karinjosephsen.gamst@sweco.dk th@villypoulsen.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma PJ-Tec Person Preben Jensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.850896 Længdegrad 9.228913 Google Maps Google Earth
Vej Skovbakken By Give
 
Ønsket startdato 25.02.2019 Forventet slutdato 01.03.2019
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 100
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 63 55
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Styret underboring Ø63mm pn10 forings rør for vandledning Ø40mm pn10
Afvigelser fra BN1-13-2 BN2 krav i afsnit 12.1.2: Gruber skal etableres uden for baneskel.
BN2 krav i afsnit 13: Beskyttelsesrør skal lægges med ensidigt fald mod brønd.
- der søges om dispensation fra begge forhold
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10
Udv. diameter (mm) 40
Indv. diameter (mm) 35
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 7. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
 8. Der er søgt om at bore mindre end 25 m fra en overkørsel. Banedanmark vil muligvis stille særlige krav på stedet, fx at borestedet flyttes væk fra overkørslen.
 9. Det er anført at der er afvigelser fra BN1-13-2. Der skal søges om dispensation fra BN1-13-2. Ansøgningsblanket (blanket til dispensationsansøgning) skal udfyldes.
 10. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
 11. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 12. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.