Kvittering for ansøgning: XR08JO76

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidXR08JO76
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Vahideh Karimi Pahmedani, tlf: 21354246, mail: vkpn@bane.dk
SagstitelTvis, LI Urlundvej, ved ovk28, Antenne, fiber eller tele, BB26NNHU
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:03/09/2019 13:44:55
Sagen afgjort:23.04.2020
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-15548_ovk28
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Holstebro - Vejle
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:12.908
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark Signalsystemer   Ledningsejer
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Victoria Kristiansen
Telefon 5161 1964
Mail vikr@ramboll.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Ja
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Ole Mark Saunte
 
Breddegrad 56.297300 Længdegrad 8.740600 Google Maps Google Earth
Vej LI Urlundvej, ved ovk28 By Tvis
 
Ønsket startdato 02.01.2020 Forventet slutdato 01.03.2020
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 160
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2120
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 140 132
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Banedanmark, Signalprogrammet, er i gang med at etablere fibernetforbindelse langs de danske jernbaner. Projektet FTN-passiv str for at levere fiberinfrastruktur til Signalprogrammets tekniske hytter (TOB/TCU) . Ydermere skal der i forbindelse med projektet Internet-i-tog sikres redundante forbindelser til GSM-R masterne langs banen.
De steder, hvor fiberen ikke forlber p samme side som Signalprogrammets tekniske hytter eller GSM-R masterne, skal der foretages krydsninger af banen.Der udfres to styrede underboringer i ca. 30 m afstand fra hinanden. Ledningerne er antenne, fiber. PN 10, udv 140mm, reamerens - 160mm. Dybden under SO-2,12m.

Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype Andet
Udv. diameter (mm) 10
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal vre en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilflde vre tilstrkkelige.
  3. Der skal indsendes et lngdesnit (ledningens lngderetning), der viser vsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrfter, skinner, fundamenter etc.). Ved strre ledningsanlg skal tegningen vre mlfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tvrsnit (p tvrs af lednings og jernbanes lngderetning), der viser vsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrfter, skinner, fundamenter etc.). Tvrsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tt p jernbanen. Ved strre ledningsanlg skal tegningen vre mlfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgrelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Det er oplyst, at entreprenren findes ved udbud. Med den foreslede boremetode vil en aftale om ledningsanlgget i givet fald vre betinget af at der anvendes en godkendt entreprenr.
  7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlgget vil i givet fald vre betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestet kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  8. Der er registreret andre boringer tt p (indenfor ca. 10 m) den ansgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore p stedet eller om borestedet skal flyttes.
  9. Der er sgt om at bore mindre end 25 m fra en overkrsel. Banedanmark vil muligvis stille srlige krav p stedet, fx at borestedet flyttes vk fra overkrslen.