Kvittering for ansøgning: XL2K5Y8U

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidXL2K5Y8U
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelSkanderborg-Skjern, km 54,247, Bording, Løvsangsdal, 150 kV-kabler
Ansøgning revideret:23/05/2014 15:47:41
Ansøgning modtaget:28/11/2013 16:49:54
Sagen afgjort:13.06.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:13-06740
Antal revisioner:6
Tekniske oplysninger:
Strækning:Skanderborg - Skjern
Baneklasse:Regionalbane
Strækningsafsnit:Bording - Ikast
Banekilometer:54.247
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Energinet.dk COWI Entreprenørfirmaet Østergaard A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Per Aarsleff A/S
Kontaktperson Per Hjørringgaard Niels Gustav Jørgensen Morten Oxholm Morten Olesen
Telefon 2137 3826 4176 1737 7582 3455 4044 2361
Mail pjh@energinet.dk ngjo@cowi.dk mail@oestergaardas.dk mbo@aarsleff.com
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Aarsleff Rail A/S Person Henrik Kristensen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.145623 Længdegrad 9.238337 Google Maps Google Earth
Vej Løvsangsdal By Bording
 
Ønsket startdato 01.06.2014 Forventet slutdato 01.10.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 250
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE100 200 176
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Etablering af 150 kV kabelsystem for Energinet.dk. Systemet består af tre ledere i hver sit førings-/beskyttelsesrør, der underbores med 3 meters mellemrum. Tværsnit fremsendes sammen med luftfotos.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1
Rør-/kabeltype AL-PEX;Trykklasse: -Plastrør;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 107 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 150
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Idet spændingen i ledningen overstiger 60 kV, skal der foretages en særskilt vurdering af eventuelle nærføringseffekter. Der skal derfor indsendes kort i 1:10.000 eller 1:25:000 over ledningstraceet indenfor 1 km fra banen med tilhørende hængekøjekurver.
  7. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.