Kvittering for ansøgning: XBSM0B9C

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidXBSM0B9C
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelLangå - Aalborg, km 244,125 - fiberkabel
Ansøgning revideret:12/02/2014 12:31:09
Ansøgning modtaget:12/02/2014 12:31:09
Sagen afgjort:09.07.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-01000
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Aalborg
Baneklasse:Hovedbane
Strækningsafsnit:Ellidshøj - Aalborg
Banekilometer:244.145
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma TDC Munck Forsyningsledninger A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Munck Forsyningsledninger A/S
Kontaktperson Inger Marie Baumann Flemming Pedersen Bitten Fuglsang
Telefon 6669 3425 4010 6109 2297 6878
Mail projektcenterjyllandnord@tdc.dk flemming@viland.dk bfs@munck-forsyning.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 57.007984 Længdegrad 9.898018 Google Maps Google Earth
Vej Kettrup Alle 3 By 9200 Aalborg
 
Ønsket startdato 31.03.2014 Forventet slutdato 30.05.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 130
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør ø110 110 92
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Vi kan ikke finde eksisterende rør under banen - derfor ønsker vi at lave en ny underboring
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype ø110;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 22
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det skal dokumenteres, at føringsrøret styrkemæssigt kan fungere som beskyttelsesrør, jf. kravene til beskyttelsesrør i BN1-13-2. Alternativt skal der injiceres fast materiale mellem føringsrør og ledning.