Kvittering for ansøgning: VOVXJFIJ

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidVOVXJFIJ
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelAalborg - Frederikshavn, km 297,703;9800 Hjørring, Andreassensvej, Brugsvand under tryk, VOVXJFIJ
Ansøgning revideret:15/06/2018 10:44:01
Ansøgning modtaget:09/04/2018 13:52:42
Sagen afgjort:24.05.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2018-5716
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aalborg - Frederikshavn
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:297.703
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Hjørring Vandselskab A/S LØNBORG Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma A/S Danboring A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Kim Mølgaard Jensen Christian L. Pedersen Vilhelm Jensen
Telefon 3841 2862 9623 9500 8688 4155
Mail kmj@hjvand.dk clp@loenborg.as vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 57.455028 Længdegrad 10.003751 Google Maps Google Earth
Vej Andreassensvej By 9800 Hjørring
 
Ønsket startdato 28.05.2018 Forventet slutdato 25.06.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 420
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3940
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 400 352
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med at Hjørring Vandselskab er i gang med en separatkloakering i Andreassensvej, ønsker Hjørring Vandselskab, i forbindelse med at belægningen er oppe i Andreassensvej, at udnytte dette, til at skifte en gammel ø315 mm eternitledning under jernbanen.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 10
Udv. diameter (mm) 315
Indv. diameter (mm) 277
Tryk (Bar) 4
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 6. Det er oplyst, at entreprenøren findes ved udbud. Med den foreslåede boremetode vil en aftale om ledningsanlægget i givet fald være betinget af at der anvendes en godkendt entreprenør.
 7. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
 8. Da udvendig diameter er større end 200 mm, kan det forventes, at der bliver stillet krav om sporbeliggenhedskontrol (eller bedre, jf. BN1-38-5) før og efter borearbejdet.
 9. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 10. Der skal indsendes tegningsmateriale, der viser placering af evt. brønde, afslutning af beskyttelsesrør samt udformning af eventuelt overløbsarrangement, jf. BN1-13-2.
 11. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.