Kvittering for ansøgning: TZSTNHDZ

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidTZSTNHDZ
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Helsingør, km 27,209;2960 Rungsted Kyst, Gl. Vallerødvej 42, Antenne, fiber eller tele, TZSTNHDZ
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:03/11/2017 13:13:54
Sagen afgjort:20.02.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017 - 17036
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:København H - Helsingør
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:27.209
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma TDC MOE A/S Petri & Haugsted as Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Tina Egegaard Pedersen Patrick Bækhøj Claus Adelsteen Andersen
Telefon 6669 2367 2528 1862 4488 7700
Mail tiped@tdc.dk patb@moe.dk clan@petri-haugsted.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Banedanmark Person Wilhelm Johansson
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.890139 Længdegrad 12.519561 Google Maps Google Earth
Vej Gl. Vallerødvej 42 By 2960 Rungsted Kyst
 
Ønsket startdato 15.02.2018 Forventet slutdato 16.02.2018
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2500
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 16 160 145
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet TDC har fået en kabelfejl, og ønsker derfor at krydse jernbane ved Gl. Vallerødvej i Rungsted Kyst.
De ønsker at etablerer et ø160 beskyttelsesrør til 3 stk. telekabler (2x200valu & 1x100valu).
Arbejdet udføres som styret boring.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele Antenne, fiber eller tele
Antal 1 1 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 30 30 20
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  5. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  6. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.