Kvittering for ansøgning: TRRS4ZBZ

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidTRRS4ZBZ
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
SagstitelRingsted - Rødby Færge, km 103,874;4750 Lundby, Ringvej, Brugsvand under tryk, TRRS4ZBZ
Ansøgning revideret:16/01/2018 11:44:25
Ansøgning modtaget:30/08/2017 12:15:22
Sagen afgjort:05.04.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017-14571
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Ringsted - Rødby Færge
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:103.885
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Ring Vandværk
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Ring Vandværk Jacob Post styret underboring A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Morten Jacob Hougaard Niels Erik Karstoft
Telefon 3049 7526 2670 9885
Mail morten_hougaard@live.dk jacobpost@jacobpost.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: Projekt E3004 Delpakke4 Theis Vanggaard Rambøll
 
Breddegrad 55.132429 Længdegrad 11.853293 Google Maps Google Earth
Vej Ringvej By 4750 Lundby
 
Ønsket startdato 18.09.2017 Forventet slutdato 19.09.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 200
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2600
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 16 180 147
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet I forbindelse med at BaneDanmark skal flytte jernbanen, skal også Ring Vandværks vandledning flyttes. Vi skal derfor bore et ø200mm foringsrør til en ø63mm vandledning indeni. Foringsrørets dimension er valgt for fremtidssikre boringen, hvis en dag vandledningen skal skiftes eller opgraderes. Så vil det ikke være nødvendigt at lave boringen om. Foringsrøret bores med fald mod vest hvor også overløbet etableres. Foringsrøret lukkes vandtæt i østlig ende. Begge rør er projekteret i PN16 som er væsentligt højere end vandværkets driftstryk på 4,1 bar, for at minimere risikoen for et evt. brud.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Brugsvand under tryk
Antal 1
Rør-/kabeltype Plast, trykklasse 16
Udv. diameter (mm) 63
Indv. diameter (mm) 56
Tryk (Bar) 4.1
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  2. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  3. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  4. Der er søgt om at anvende beskyttelsesrør af plast til en fjernvarmeledning. Tillæg til ansøgning skal udfyldes af godkendt rådgiver, idet der henvises til BN1-13-2, afsnit 10.5.