Kvittering for ansøgning: SSZ9PCSR

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidSSZ9PCSR
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelEsbjerg - Struer, km 115,739;6900 Skjern, Østergade / Bredgade, Antenne, fiber eller tele, 29S6UE1R
Ansøgning revideret:07/01/2016 14:36:00
Ansøgning modtaget:07/01/2016 14:36:00
Sagen afgjort:10.05.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-08868
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - StruerSkanderborg - Skjern
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:115.739111.999
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma GlobalConnect Engholm Skive A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Jens Ipsen Jytte Jeppesen
Telefon 2550 7283 4033 3640
Mail jens.ipsen@globalconnect.dk post@engholmskive.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.948235 Længdegrad 8.491115 Google Maps Google Earth
Vej Østergade / Bredgade By 6900 Skjern
 
Ønsket startdato 14.01.2016 Forventet slutdato 14.01.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 140
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2100
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 110 95
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet GlobalConnect A/S skal for Banedanmark etablere fiberkabel under banen Esbjerg Struer på Skjern Station under spor 1 og 2 til forsyning af kabine placeret mellem spor 2 og 3.

Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 50
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.