Kvittering for ansøgning: SOM9NNG5

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidSOM9NNG5
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelAarhus H - Aalborg, km 160,857;Stevbstrup 8870, Engvej 2, Antenne, fiber eller tele, SOM9NNG5
Ansøgning revideret:
Ansøgning modtaget:10/10/2016 12:01:07
Sagen afgjort:20.12.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:16-07303
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Aarhus H - Aalborg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:160.857
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Verdo MOE Danboring A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Rene Skjøtt Jensen Kasia Rosenqvist Vilhelm Jensen
Telefon 5198 4773 2528 1832 8688 4155
Mail rej@verdo.dk kcr@moe.dk vilhelm@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.431835 Længdegrad 9.956426 Google Maps Google Earth
Vej Engvej 2 By Stevbstrup 8870
 
Ønsket startdato 11.10.2016 Forventet slutdato 31.12.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 75
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 63 55
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Verdo ønsker at trække et fiberkabel igennem et beskyttelsesrør, som skal gå under banen.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 12
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.