SL8PVC5P - Kvittering for ansøgning

Kvittering for ansøgning: SL8PVC5P

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidSL8PVC5P
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelNæstved, Præstøvej, Antenne, fiber eller tele, SL8PVC5P
Ansøgning revideret:21/01/2020 12:38:56
Ansøgning modtaget:05/08/2019 15:25:15
Sagen afgjort:12.03.2020
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2019-16537
Antal revisioner:8
Tekniske oplysninger:
Strækning:Ringsted - Rødby Færge
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:92.91
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference 92+910
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark NIRAS A/S KG Boring Aps Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Michael Løgstrup Michael Larsen Karsten Godiksen
Telefon 4178 0574 6020 8053 9794 4001
Mail mlst@bane.dk mvl@niras.dk info@kg-total.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Sporsagkyndig indmeldes senere Person Sporsagkyndig indmeldes senere
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.217598 Længdegrad 11.790199 Google Maps Google Earth
Vej Præstøvej By Næstved
 
Ønsket startdato 01.09.2019 Forventet slutdato 31.12.2019
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 135
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2505
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør 100 mm bundt af føringsrør 110 97
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet FTN fiberføringsvej, der føres langs banen i venstre side skal føres under banen på stedet, da den skal tilsluttes til objekter, der er beliggende på banens højre side. Ledning 1 er en del af et 100 mm bundt af føringsrør, hvorfor det er benævnt som Andet.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype 100 mm bundt af føringsrør
Udv. diameter (mm) 96
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

 1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
 2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
 3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 4. Der skal indsendes et eller flere tværsnit (på tværs af lednings og jernbanes længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Tværsnittet (-ene) skal vise forholdene de kritiske steder - de steder, hvor der graves dybt, tæt på jernbanen. Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
 5. Da der søges om at anlægge en trykledning (eller en uspecificeret rørtype (Andet)) og da betingelserne i BN1-13-2 for frafald af explicit dimensionering ikke er opfyldt, skal tillæg til ansøgningsblanketten udfyldes af en godkendt rådgiver.
 6. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
 7. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.
 8. Der er anvendt rør i andet materiale end det (Plast, trykklasse 10/16), der jf BN1-13-2 er fritaget for explicit dimensionering. Tillægsblanket til ansøgning skal derfor udfyldes og underskrives af en godkendt rådgiver.
 9. Der er beregnet en sætning i intervallet fra 3 til 6 mm. Det kan forventes at der, jf. BN1-38-5 afsnit 13.3, vil blive stillet krav om hastighedsnedsættelse til 80 km/t i forbindelse med udførelse af arbejdet. Alternativt skal det dokumenteres, at sætningen bliver mindre end det her beregnede.
 10. Der er foretaget en søgning på kilometersten indenfor en radius på 500 m fra det ansøgte sted. Der er ikke fundet kilometersten. Det betyder formentlig, at det ansøgte borested ikke ligger på en af Banedanmarks strækninger; det er muligt at borestedet ligger ved et firma-, stam- eller havnespor under Banedanmarks infrastrukturforvaltning.
 11. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.
 12. Der er angivet en startdato, der ligger mindre end 14 dage fra dags dato. Der skal angives en særskilt grund til, at sagen evt. skal hastebehandles.