Kvittering for ansøgning: SBRVN116

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidSBRVN116
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Christian Søgaard-Jensen, tlf: 93547581, mail: csgj@bane.dk
SagstitelKøbenhavn H - Fredericia, km 33,901;Roskilde, Ringstedvej/Darupvej, El, SBRVN116
Ansøgning revideret:26/09/2017 12:05:04
Ansøgning modtaget:18/05/2017 07:18:48
Sagen afgjort:20.02.2018
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:2017 - 8561
Antal revisioner:4
Tekniske oplysninger:
Strækning:Roskilde - KalundborgKøbenhavn H - Fredericia
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:33.90133.901
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma SEAS NVE MOE Danboring A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Bent Hedegaard Kasia Rosenqvist Carsten
Telefon 2175 6964 2528 1832 2066 4759
Mail beh@seas-nve.dk kcr@moe.dk info@danboring.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.622465 Længdegrad 12.059305 Google Maps Google Earth
Vej Ringstedvej/Darupvej By Roskilde
 
Ønsket startdato 19.05.2017 Forventet slutdato 01.07.2017
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 120
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 16 110 98
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet SEAS NVE ønsker at få lavet en styret boring under banen.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 60
Indv. diameter (mm) 48
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.