Kvittering for ansøgning: RGB9JD08

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidRGB9JD08
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelStruer - Thisted, km 67.092;Vorupørvej, Brogårdsvej, Sjørring, fiber, RGB9JD08
Ansøgning revideret:14/04/2014 17:29:06
Ansøgning modtaget:14/04/2014 17:29:06
Sagen afgjort:02.10.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-02320
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Struer - Thisted
Baneklasse:Lokalbane II
Strækningsafsnit:Snedsted - Thisted
Banekilometer:67.092
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Thy Mors Energi Engholm Skive A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Henrik Jeppesen Erik Engholm
Telefon 5154 6546 4045 0640
Mail hje@thymors.dk post@engholmskive.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.952626 Længdegrad 8.588580 Google Maps Google Earth
Vej Brogårdsvej, Sjørring By Vorupørvej, Sjørring
 
Ønsket startdato 08.05.2014 Forventet slutdato 22.05.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 140
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2100
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE 100 110 95
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal føres en Ø110 under banen til 10 stk. Æ14 fiber. Nyanlæg i Sjørring by.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 10
Rør-/kabeltype Fiber;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 14
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Der er flere end 3 ledninger/rør i beskyttelsesrøret. Summen af diametrene er større end beskyttelsesrørets indvendige diameter. Det skal derfor godtgøres, at der er tilstrækkeligt med plads i beskyttelsesrøret.