Kvittering for ansøgning: R42RQJ97

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidR42RQJ97
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelEsbjerg - Struer, km 173,058, 60-kV-kabel
Ansøgning revideret:21/07/2014 12:29:41
Ansøgning modtaget:05/03/2014 12:29:24
Sagen afgjort:04.08.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-01348
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Esbjerg - Struer
Baneklasse:Lokalbane II
Strækningsafsnit:Vemb - Holstebro
Banekilometer:173.005
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma NOE, Skivevej 120, 7500 Holstebro Malus Entreprenørfirmaet Langberg A/S Rådgiver
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Bo Koch Henrik Gregersen Kurt Løhde Henrik Gregersen
Telefon 2019 5085 2293 4191 2368 3839 2293 4191
Mail bk@noe.dk hmg@malus.dk kul@langberg.dk hmg@malus.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Malus Person Kurt Nielsen
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.364944 Længdegrad 8.409531 Google Maps Google Earth
Vej Burvej By Bur
 
Ønsket startdato 01.08.2014 Forventet slutdato 31.12.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 250
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 3000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør Pe 100 PN 10/SDR17 200 180
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Der skal ledningskrydses ved Bur, på åben mark.
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype El kabel;Trykklasse: pn10
Udv. diameter (mm) 173
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 60
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.