Kvittering for ansøgning: QQY3154K

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidQQY3154K
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Gunner Nielsen, tlf: 26130030, mail: guni@bane.dk
SagstitelStruer - Thisted, km 64.531;7700 Thisted, Todbølvej 42, El, QQY3154K
Ansøgning revideret:13/03/2015 08:49:09
Ansøgning modtaget:13/03/2015 08:49:09
Sagen afgjort:22.04.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-01697
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Struer - Thisted
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:64.531
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Thy Mors Energi Engholm Skive A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Lars Hansen Jytte Jeppesen
Telefon 7219 8843 4033 3640
Mail lha@thymors.dk post@engholmskive.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 56.933621 Længdegrad 8.567211 Google Maps Google Earth
Vej Todbølvej 42 By 7700 Thisted
 
Ønsket startdato 20.04.2015 Forventet slutdato 22.04.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 140
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2100
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør PE 100 110 95
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Nyanlæg af højspændingskabel.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype 3x150`Pex+25`cu;Trykklasse: -
Udv. diameter (mm) 54
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.