Kvittering for ansøgning: QHDTOEIX

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidQHDTOEIX
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelValby - Frederikssund, km 13,11;2730 Herlev, Hørkær 3, Antenne, fiber eller tele, QHDTOEIX
Ansøgning revideret:02/09/2015 15:35:58
Ansøgning modtaget:02/09/2015 15:35:58
Sagen afgjort:19.11.2015
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:15-06738
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Valby - Frederikssund
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:13.11
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference Hørkær 3, 2730 Herlev
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Eltel Networks Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Brian Petersen Bo Christiansen
Telefon 5214 7399 2331 3748
Mail brian.petersen@eltelnetworks.com trn@nordkysten.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Årsleff Rail Person Flemming
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 55.721285 Længdegrad 12.431804 Google Maps Google Earth
Vej Hørkær 3 By 2730 Herlev
 
Ønsket startdato 09.09.2015 Forventet slutdato 16.09.2015
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 115
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Eltelnetworks banefiber føres under banen og ind i bygning på Hørkær 3, 2730 Herlev
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype Rør;Trykklasse: PN10
Udv. diameter (mm) 110
Indv. diameter (mm) 90
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at man vil anvende en person udenfor Banedanmark som sporsagkyndig. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.