Kvittering for ansøgning: P24AD5ZF

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 6196 3213.
SagsidP24AD5ZF
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:
SagstitelHolsted, Jernbanegade, El, P24AD5ZF
Ansøgning revideret:18/04/2016 22:15:54
Ansøgning modtaget:12/02/2016 13:18:29
Sagen afgjort:23.06.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:16-01299a
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Lunderskov - Esbjerg
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:25.303
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference EP projekt, substations på strækning 1
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma Banedanmark, elektrificeringsprogram Danboring A/S Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Aarsleff Rail
Kontaktperson Bent Jensen Vilhelm Jensen Lisbeth Arenfalk
Telefon 4186 4001 8688 4155 2137 3115
Mail bjen@bane.dk vilhelm@danboring.dk lare@aarsleffrail.com
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Ja Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark: EP - Bent Jensen
 
Breddegrad 55.484704 Længdegrad 8.923364 Google Maps Google Earth
Vej Jernbanegade By Holsted
 
Ønsket startdato 18.05.2016 Forventet slutdato 03.06.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 180
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2300
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 160 141
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Underboringen skal bruges til mv-kabler, og er flyttet 10m pga. sporskifte. Forventet km er 25.303. Der skal i denne km ligges 2 / Ø160. Forventet lægnngsdybde forventes 2200mm, som også er den vandrette afstand mellem de 2 Ø160 underføringer
Afvigelser fra BN1-13-2  
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El El
Antal 1 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 50 50
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 27 27
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.
  6. Der er registreret andre boringer tæt på (indenfor ca. 10 m) den ansøgte lokalitet. Der skal ske en afklaring af, om det er muligt at bore på stedet eller om borestedet skal flyttes.