OJGRCUXE - Kvittering for ansøgning

Kvittering for ansøgning: OJGRCUXE

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidOJGRCUXE
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Morten Roos, tlf: 61963213, mail: mros@bane.dk
SagstitelRingsted - Rødby Færge, km 150.727;4800 Nykøbing F, Nystedvej, El, OJGRCUXE
Ansøgning revideret:04/09/2014 13:06:46
Ansøgning modtaget:04/09/2014 13:06:46
Sagen afgjort:20.11.2014
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:14-05622
Antal revisioner:0
Tekniske oplysninger:
Strækning:Ringsted - Rødby Færge
Baneklasse:Lokalbane I
Strækningsafsnit:Nykøbing F Vest - Lolland Nord
Banekilometer:150.727
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma SEAS-NVE VP Villy Poulsen NO-DIG Aps Entreprenør
Anden entreprenør:/ Ansøger
Kontaktperson Lucas Neve Sonne Aase Breiner
Telefon 3068 1489 9735 2299
Mail lns@fibia.dk aase@villypoulsen.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Person
Sporsagkyndig indmeldes senere Ja
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.752781 Længdegrad 11.826246 Google Maps Google Earth
Vej Nystedvej By 4800 Nykøbing F
 
Ønsket startdato 15.09.2014 Forventet slutdato 01.10.2014
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 130
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 2000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør PE SDR17 110 96
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Krydsningen foretages med en dybde på min 1910 mm under SO og min 50 mm under evt. banegrøft. Der graves ikke på banens areal. Krydsningen foretages vinkelret på skinnerne
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype El
Antal 1
Rør-/kabeltype 3x95 AL-PEX;Trykklasse: 0
Udv. diameter (mm) 52
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV) 10
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes en signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1187 af 12. december 2012 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Det er oplyst, at den sporsagkyndige udpeges senere. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af den sporsagkyndige. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at vedkommende har relevant arbejdserfaring. Der skal indsendes dokumentation for at kravene er opfyldt.