Kvittering for ansøgning: NS7QNAH7

Banedanmark har modtaget ansøgning med nedenstående indhold. Mail med link til denne kvittering er sendt til ansøgers mail-adresse. Du vil indenfor 5 arbejdsdage blive kontaktet af Banedanmarks sagsbehandler - sker dette ikke, bedes du kontakte Banedanmark på mail-adressen ledningsx@bane.dk eller på telefon 8234 0241.
SagsidNS7QNAH7
Administrative oplysninger:
Sagsbehandler v. Banedanmark:Helle Rask Olesen, tlf: 82340241, mail: ledningsx@bane.dk
SagstitelSønderborg - Tinglev, km 32,766;Kliplev, Klemhestvej , Antenne, fiber eller tele, NS7QNAH7
Ansøgning revideret:22/02/2016 12:18:55
Ansøgning modtaget:19/01/2016 11:32:55
Sagen afgjort:11.05.2016
Sagen deaktiveret:Nej
Arbejde opgivet:Nej
Journalnummer:16-00504
Antal revisioner:2
Tekniske oplysninger:
Strækning:Sønderborg - Tinglev
Baneklasse:
Strækningsafsnit:
Banekilometer:32.766
Faktaark/ Oplysninger om ansøgning og bane.html Word
Ansøgers reference
 
Ledningsejer Rådgiver Entreprenør Ansøger
Firma SE Svane Entreprise Andet
Anden entreprenør:/ Ansøger Svane Entreprise
Kontaktperson Lars Johannsen Arne Ølholm Jørgensen Camilla Sacha Schou
Telefon 5116 7220 4026 2692 2784 9828
Mail larj@se.dk aoj@svaneentreprise.dk cs@svaneentreprise.dk
Entreprenør findes ved udbud/licitation Nej
Sporsagkyndig, firma Sporsagkyndig fra Banedanmark Person ?
Sporsagkyndig indmeldes senere Nej
Tilknyttet Banedanmark-projekt Nej Projektnavn/kontaktperson v. Banedanmark:
 
Breddegrad 54.934655 Længdegrad 9.375027 Google Maps Google Earth
Vej Klemhestvej By Kliplev
 
Ønsket startdato 14.03.2016 Forventet slutdato 14.03.2016
 
Metode Styrbar boring Retning Krydsende ledning
Reamerdiameter (mm) 120
Overcut (mm)
Boresonde/Pilotrør (mm)
Lægningsdybde (mm) 5000
 
Type Udv. diameter (mm) Indv. diameter (mm)
Føringsrør for beskyttelsesrør
Beskyttelsesrør Plast, trykklasse 10 75 65
 
 
Beskrivelse af ledningsprojektet Underboring af 1 stk. 75 m/m rør til fremføring af lyslederrør.
Afvigelser fra BN1-13-2
 
Ledninger/ medierør
  Ledning 1 Ledning 2 Ledning 3 Ledning 4
Ledningstype Antenne, fiber eller tele
Antal 1
Rør-/kabeltype
Udv. diameter (mm) 40
Indv. diameter (mm)
Tryk (Bar)
Temperatur (°C)
Spænding (kV)
 
Bemærkninger til ansøgningen.
Bemærkningerne er genereret på basis af indtastningerne i ansøgningsskemaet.

Det kan ved sagsbehandlingen vise sig, at nogle af bemærkningerne er irrelevante, ligesom det kan vise sig, at der er yderligere bemærkninger. Det anbefales derfor ikke at agere i forhold til bemærkninger, før Banedanmarks sagsbehandler har fremsendt sin reaktion.

  1. Der skal indsendes et luftfoto med tydelig markering af grave-/ boretrace. Der skal være en tydelig markering af eventuelle presse- og modtagegruber.
  2. Der skal indsendes et eller flere fotos af krydsningsstedet. Fotos fra forskellige streetview-tjenester vil i nogle tilfælde være tilstrækkelige.
  3. Der skal indsendes et længdesnit (ledningens længderetning), der viser væsentlige elementer (fx skel/banehegn, banegrøfter, skinner, fundamenter etc.). Ved større ledningsanlæg skal tegningen være målfast.
  4. Der skal indsendes systemdefinition for og signifikansvurdering af projektet. Der henvises til bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen samt til Trafikstyrelsens vejledning om samme emne - begge dele kan googles.
  5. Der skal indsendes CV med oplysninger om relevant uddannelse og arbejdserfaring for den sporsagkyndige. En aftale om ledningsanlægget vil i givet fald være betinget Banedanmarks accept af vedkommendes kompetence. Kvalifikationskravene til den sporsagkyndige er at vedkommende har bestået kurserne Baneteknik 1 og 2, samt at personen har relevant arbejdserfaring. Det kan anbefales at indmelde mere end 1 sporsagkyndig; dette af hensyn til markarbejdets tilrettelæggelse.